Gebruikersvoorwaarden website Gezinssport Vlaanderen vzw

Gebruikersvoorwaarden

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de site;

De gebruiker - in welke hoedanigheid ook – van de site en van de diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

Gebruikersvoorwaarden

De gebruiker erkent en aanvaardt dat de inhoud van deze website die wordt aangeboden, wettelijk beschermd wordt o.m. door het auteursrecht.

De gebruiker erkent en aanvaardt dat hij de inhoud van de website van de Gezinssport Vlaanderen enkel mag gebruiken mits de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Gezinssport Vlaanderen en dat hij de inhoud ervan niet mag kopiëren, verspreiden of verdelen of wijzigen of publiceren of verkopen of delen van de Internetsite gebruiken zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de Gezinssport Vlaanderen, en mits bronvermelding. Zo mogen, onder meer, de gegevens over leden enkel gebruikt worden in functie van de bestuursopdracht bij Gezinssport Vlaanderen en/of in de geledingen en in geen geval voor commerciële en/of persoonlijke doeleinden

De benamingen, logo's en merken die op deze website voorkomen, onder andere het logo en de naam Gezinssport Vlaanderen, zijn wettelijk beschermd. Het is niet toegestaan deze benamingen, logo's en merken te gebruiken zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Gezinssport Vlaanderen.

Het is verboden deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door een browser.